Eyecatcher

Ruwbouw voor in het oog springende moderne villa

Half open nieuwbouwwoning met verlijmde handvormsteen en gelakte gevelondersteuners.